Covid-19 poikkeusolojen tasaaminen varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä lukiossa

Viimeksi päivitetty 25.9.2020

Nakkilan kunnan sivistystoimiala on saanut valtionavustusta poikkeusolojen vaikutusten tasaamiseksi varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä lukiossa. Eniten oppimisen tukea tarvitsevien oppilaiden tuki toteutetaan lisäämällä henkilöstöresurssia varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Esi- ja perusopetuksessa lisätään myös tukiopetuksen ja osa-aikaisen erityisopetuksen määrää. Varhaiskasvatuksessa vahvistetaan lisäksi henkilöstön digitaalista osaamista.  Lukiokoulutukseen suunnatun avustuksen avulla lisätään opetusta, tuki- ja erityisopetusta sekä ohjausta lukiossa niissä oppiaineissa/kursseissa, joissa heillä on poikkeusolojen johdosta eniten puutteita oppimistavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta.