Julkipanolista

Kirjoitettu 12.8.2021

Nakkilan kunta

JULKIPANOILMOITUS

MRL142§

Rakennusvalvonta            12.8.2021

Rakennustarkastaja Seppo Saarimaa

55§

Grönstrand Aleksi Henrikki

531-402-2-146   ARANTILA

Korpipolku 10

29250 NAKKILA

Uusi rakennus

Sauna ja autotalli

Lupanro 2021-43

56§

Huuhka Jyrki Ilmari

Mahlamäki Maria Kristiina

531-416-2-324   VIIKALA

Eerontie 5

29250 NAKKILA

Uusi rakennus

Sauna

Lupanro 2021-44

Lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä 16.8.2021

Tämä ilmoitus on julkipantu 13.8.2021 – 30.8.2021 il