Julkipanoilmoitus

Kirjoitettu 1.11.2018

JULKIPANOILMOITUS
MRL142 §
Rakennusvalvonta 31.10.2018

Rakennustarkastaja Seppo Saarimaa

63.pykälä
Nieminen Nina Katariina
531-404-1-29 KUKONHARJA
Luodontie 29
29250 NAKKILA
Uusi rakennus
Sauna
Lupanro 2018-38

Lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä 2.10.2018
Tämä ilmoitus on julkipantu 1.11.2018 -16.11.2018 ilmoitustaululle