Julkipanoilmoitus

Kirjoitettu 28.2.2020

JULKIPANOILMOITUS
MRL142§
Rakennusvalvonta 27.02.2020

Rakennustarkastaja Seppo Saarimaa

15§
Heinonen Päivi Maria
531-416-2-437 VIIKALA
Toetie 1
29250 NAKKILA
Uusi rakennus
Autokatos/varasto
Lupanro 2020-9

Lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä 2.3.2020
Tämä ilmoitus on julkipantu 28.2.2020 – 16.3.2020 ilmoitustaululle.