Julkipanoilmoitus

Kirjoitettu 21.1.2020

JULKIPANOILMOITUS
MRL142§
Rakennusvalvonta 20.01.2020

Rakennustarkastaja Seppo Saarimaa


Järvinen Mikko Tapani
Lehtovuori Riikka-Maria
531-413-2-179 RUSKELA
Lehtokertunkatu 7
29250 NAKKILA
Uusi rakennus
Omakotitalo ja autokatos/varasto
Lupanro 2020-1

Lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä 22.1.2020
Tämä ilmoitus on julkipantu 21.1.2020 – 5.2.2020 ilmoitustaululle.