JULKIPANOILMOITUS

Kirjoitettu 4.4.2024

Nakkilan kunta
JULKIPANOILMOITUS
MRL142§
Rakennusvalvonta 3.4.2024

Rakennustarkastaja Seppo Saarimaa


Viitasaari Markus Tapani Mikael
Alsela Nina Pauliina
531-401-6-47 ANOLAN JA KYRKHOLMIN Y
Uusikuja 245
29250 NAKKILA
Uusi rakennus
Omakotitalo
Lupanro 2024-3


Fingrid Oyj
531-405-10-3 LAMMAINEN
Voimalaitoksentie 60
29250 NAKKILA
Uusi rakennus
Sähköasema
Lupanro 531-2024-4

Lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä 5.4.2024
Tämä ilmoitus on julkipantu 4.4.2024 – 17.4.2024 ilmoitustaululle