JULKIPANOILMOITUS

Kirjoitettu 18.5.2023

Nakkilan kunta
JULKIPANOILMOITUS
MRL142§
Rakennusvalvonta 17.5.2023

Rakennustarkastaja Seppo Saarimaa

25§
Hannukainen Minna Katriina
531-401-6-128 ANOLAN JA KYRKHOLMIN Y
Anolantie 303
29250 NAKKILA
Haja-asutusalueen viemäröintijärjestelmä
Jätevesijärjestelmän saneeraus
Lupanro 2023-22

26§
Rantala Jaakko Antero
Rantala Mia Maria
531-413-2-168 RUSKELA
Porintie 327
29250 NAKKILA
Maalämmön rakentaminen
Maalämpökaivo
Lupanro 2023-23

Lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä 22.5.2023
Tämä ilmoitus on julkipantu 19.5.2023 – 5.6.2023 ilmoitustaululle.