Julkipanoilmoitus

Kirjoitettu 26.9.2019

JULKIPANOILMOITUS
MRL142§
Rakennusvalvonta 25.9..2019

Rakennustarkastaja Seppo Saarimaa

42§
Kuusisto Teuvo Toivo Tapani
Kuusisto Marja Helena
531-413-5-50 RUSKELA
Palmuntie 16
29250 NAKKILA
Haja-asutusalueen viemäröintijärjestelmä
Kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä: maahanimeyttämö
Lupanro 2019-30

43§
Metsärinne Mika Juhani
Hujanen Minna Marjut
531-405-11-2 LAMMAINEN
Hakanpääntie 8
29250 NAKKILA
Haja-asutusalueen viemäröintijärjestelmä
Kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä: maahanimeyttämö
Lupanro 2019-31

44§
Autio Teija Johanna
531-405-2-59 LAMMAINEN
Harjavallantie
29250 NAKKILA
Puiden kaataminen asemakaava-alueella
Alueen kasvatushakkuu: harvennushakkuu 0.33ha
Lupanro 2019-33

Lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä 27.9.2019
Tämä ilmoitus on julkipantu 26.9.2019 – 11.10.2019 ilmoitustaululle.