JULKIPANOILMOITUS

Kirjoitettu 20.1.2023

Nakkilan kunta
JULKIPANOILMOITUS
MRL142§
Rakennusvalvonta 19.1.2023

Rakennustarkastaja Seppo Saarimaa

Pykälä
Luvan tunnus


Koota Marita Harriet
531-401-6-205 ANOLAN JA KYRKHOLMIN Y
Anolantie 310
29250 NAKKILA
Haja-asutusalueen viemäröintijärjestelmä
Jätevesijärjestelmän saneeraus
Lupanro 2023-2


Rantala Tiina Johanna
531-401-6-188 ANOLAN JA KYRKHOLMIN Y
Anolantie 332
29250 NAKKILA
Haja-asutusalueen viemäröintijärjestelmä
Jätevesijärjestelmän saneeraus
Lupanro 2023-3

Lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä 23.1.2023
Tämä ilmoitus on julkipantu 20.1.2023 – 6.2.2023 ilmoitustaululle.