JULKIPANOILMOITUS

Kirjoitettu 13.12.2022

Nakkilan kunta
JULKIPANOILMOITUS
MRL142§
Rakennusvalvonta 13.12.2022

Rakennustarkastaja Seppo Saarimaa

53§
Rekola Sirkka Marjatta
Rekola Jarmo Allan Juhani
531-402-1-110 ARANTILA
ARANTILANTIE 21
29250 NAKKILA
Maalämmön rakentaminen
Maalämpökaivo
Lupanro 2022-38

Lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä 15.12.2022
Tämä ilmoitus on julkipantu 14.12.2022 – 29.12.2022 ilmoitustaululle.