Julkipanoilmoitus

Kirjoitettu 9.9.2019

JULKIPANOILMOITUS
MRL142§
Rakennusvalvonta 6.9.2019

Rakennustarkastaja Seppo Saarimaa

40§
Frantsi Liisa Marianna
531-416-2-341 VIIKALA
Lautelantie 63
29250 NAKKILA
Haja-asutusalueen viemäröintijärjestelmä
Kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä: maahan imeyttämö
Lupanro 2019-28

Lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä 10.9.2019
Tämä ilmoitus on julkipantu 9.9.2019 – 24.9.2019 ilmoitustaululle