Julkipanoilmoitus

Kirjoitettu 14.2.2022

Nakkilan kunta

JULKIPANOILMOITUS

MRL142§

Rakennusvalvonta            21.12.2021

Rakennustarkastaja Seppo Saarimaa

Korpela Tero Heikki

Korpela Seija Orvokki

531-406-8-9   LEISTILÄ

Ketolanmäentie 77

29250 NAKKILA

Uusi rakennus

Konehalli

Lupanro 2022-3

 

Lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä 16.2.2022

Tämä ilmoitus on julkipantu 15.2.2022 – 2.3.2022 ilmoitustaululle.