Julkipanoilmoitus

Kirjoitettu 22.11.2021

Nakkilan kunta

JULKIPANOILMOITUS

MRL142§

Rakennusvalvonta            19.11.2021

 

Rakennustarkastaja Seppo Saarimaa

 

77§

Räisänen Veikko Juhani

Räisänen Ulla Tuula Sinikka

531-402-1-360   ARANTILA

Kyrönkuja 1

29250 NAKKILA

Uusi rakennus

Omakotitalo

Lupanro 2021-57

 

Lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä 23.11.2021

Tämä ilmoitus on julkipantu 22.11.2021 – 7.12.2021 ilmoitustaululle.