Julkipanoilmoitus

Kirjoitettu 1.11.2021

Nakkilan kunta

JULKIPANOILMOITUS

MRL142§

Rakennusvalvonta            29.10.2021

Rakennustarkastaja Seppo Saarimaa

72§

Laine Minna Janette

Laine Ilkka Antero

531-407-9-99   MASIA

Kärryntie 23

29250 NAKKILA

Uusi rakennus

Omakotitalo

Lupanro        2021-54

 

Lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä 2.11.2021

Tämä ilmoitus on julkipantu 1.11.2021 – 16.11.2021 ilmoi