Julkipanoilmoitus

Kirjoitettu 30.8.2021

Nakkilan kunta

JULKIPANOILMOITUS

MRL142§

Rakennusvalvonta            27.8.2021

Rakennustarkastaja Seppo Saarimaa

62§

Neoen Renewables Finland Oy

531-402-4-108   ARANTILA

Myyryntie 55

29250 NAKKILA

Uusi rakennus

Aurinkovoimalaitos; teknisiä laitesuojia yht. 248m2

(muuntaja- ja sähköasemia, varasto- ja akkukontteja, yht.10kpl)

sekä aurinkopaneelit

Lupanro 2021-41

 

Lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä 31.8.2021

Tämä ilmoitus on julkipantu 30.8.2021 – 14.9.2021 ilmoitustaululle