Julkipanoilmoitus

Kirjoitettu 20.12.2018

JULKIPANOILMOITUS
MRL142§
Rakennusvalvonta 19.12.2018

Rakennustarkastaja Seppo Saarimaa

73§
Johto Hannu Lauri Juhani
Anttila Miia Maria
531-414-2-89 SOINILA
Virumaantie 4
29250 NAKKILA
Uusi rakennus
Omakotitalo
Lupanro 2018-48

Lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä 21.12.2018
Tämä ilmoitus on julkipantu 20.12.2018 – 4.1.2019 ilmoitustaululle.