Julkipanoilmoitus

Kirjoitettu 8.3.2021

Nakkilan kunta

JULKIPANOILMOITUS

MRL142§

Rakennusvalvonta            8.3.2021

Rakennustarkastaja Seppo Saarimaa

von Frenckell Asta Dagmar Maria

von Frenckell-Ramberg Christel Eva Johanna

531-401-6-272   ANOLA JA KYRKHOLM

Anolantie 240

29250 NAKKILA

Puiden kaataminen oikeusvaikutteisella yleiskaava-alueella

(toimenpiderajoitus MRL128§ 1.mom. kohta 3)

Lupanro 2021-7

Rekola Saila Inkeri

Rekola Pekka Tapani

531-412-5-88   RUHADE

Järvikyläntie 799

29280 JÄRVIMAA

Uusi rakennus

Maatilakorjaamo

Lupanro 2021-10

Lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä 10.3.2021

Tämä ilmoitus on julkipantu 9.3.2021 – 24.3.2021 ilmoitustaululle.