Julkipanoilmoitus

Kirjoitettu 22.12.2020

Nakkilan kunta
JULKIPANOILMOITUS
MRL142§
Rakennusvalvonta 21.12.2020

Rakennustarkastaja Seppo Saarimaa

92§
Adven Oy
531-409-29-5 NAKKILA
Tuottajantie 16
29250 NAKKILA
Toimenpide
Varastokatos 119m2
Lupnro 2020-68

Lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä 23.12.2020
Tämä ilmoitus on julkipantu 22.12.2020 – 7.1.2021 ilmoitustaululle.