Julkipanoilmoitus

Kirjoitettu 4.5.2020

JULKIPANOILMOITUS
MRL142§
Rakennusvalvonta 30.04.2020

Rakennustarkastaja Seppo Saarimaa

27§
Niittumäki Kari Juhani
Niittumäki Liisa Hannele
531-401-6-180 ANOLA JA KYRKHOLM
Isopalontie 15
29250 NAKKILA
Laajennus
Varaston laajentaminen korjaamo- ja varastorakennukseksi
Lupnro 2020-19

28§
Nakkilan kunta
531-407-7-36 MASIA
Porintie 13
29250 NAKKILA
Muu muutostyö
2 IV-konehuonetta 22m2 ja 7m2
Lupanro 2020-20

Lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä 5.5.2020
Tämä ilmoitus on julkipantu 4.5.2020 – 19.5.2020 ilmoitustaululle.