Julkipanoilmoitus

Kirjoitettu 20.4.2020

JULKIPANOILMOITUS
MRL142§
Rakennusvalvonta 17.04.2020

Rakennustarkastaja Seppo Saarimaa

23§
Kromatek Oy
531-407-43-11 MASIA
Heikkiläntie 4
29250 NAKKILA
Laajennus
Teollisuushallin laajentaminen
Lupanro 2020-17

Lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä 21.4.2020
Tämä ilmoitus on julkipantu 20.4.2020 – 5.5.2020 ilmoitustaululle.