Julkipanoilmoitus

Kirjoitettu 29.11.2018

JULKIPANOILMOITUS
MRL142 §
Rakennusvalvonta 28.11.2018

Rakennustarkastaja Seppo Saarimaa

67 §
Kurittu Mikko Olavi
Kurittu Outi Mirva Maria
531-407-1-113 MASIA
Kurituntie 2
29250 NAKKILA
Rakennuksen purkaminen
Omakotitalon purkaminen
Lupanro 2018-43

68 §
Limnell Jyrki Olavi
531-407-8-95 MASIA
Vanha Vuohimäentie 2
29250 NAKKILA
Rakennuksen purkaminen
Omakotitalon purkaminen
Lupanro 2018-44

69 §
Vuokila Ari Aatos
Vuokila Tuula Mirjami
531-412-1-54 RUHADE
Ruskilankatu 28
29250 NAKKILA
Maalämmön rakentaminen
Maalämpökaivo
Lupanro 2018-45

Lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä 30.11.2018
Tämä ilmoitus on julkipantu 29.11.2018 – 14.12.2018 ilmoitustaululle.