julkipano

Kirjoitettu 18.4.2019

JULKIPANOILMOITUS
MRL142§
Rakennusvalvonta 18.4.2019

Rakennustarkastaja Seppo Saarimaa

17§
Laaksonen Ville Ilmari
531-416-2-473 VIIKALA
Präskintie 56
29250 NAKKILA
Uusi rakennus
Sauna 531-2019-12

Lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä 24.4.2019
Tämä ilmoitus on julkipantu 23.4.2019 – 8.5.2019 ilmoitustaululle.