Julkipano

Kirjoitettu 1.3.2019

JULKIPANOILMOITUS
MRL142§
Rakennusvalvonta 28.2.2019

Rakennustarkastaja Seppo Saarimaa


Kankeri Marko Voitto Tapio
531-402-1-253 ARANTILA
Kankerintie 89
29250 NAKKILA
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttötarkoituksen muutos: varaston muutos
lämpökeskukseksi 113m2
Lupanro 2019-3

Lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä 4.3.2019
Tämä ilmoitus on julkipantu 1.3.2019 – 18.3.2019 ilmoitustaululle.