Julkipano

Kirjoitettu 18.8.2021

Nakkilan kunta

JULKIPANOILMOITUS

MRL198§

Rakennusvalvonta            18.8.2021

 

Rakennustarkastaja Seppo Saarimaa

 

58§

Neoen Renewables Finland Oy

531-402-4-108   ARANTILA

Myyryntie 55

29250 NAKKILA

Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

Aurinkovoimalaitos

Lupanro 2021-40

 

Lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä 20.08.2021

Tämä ilmoitus on julkipantu 19.8.2021 – 3.9.2021 ilmoitustaululle