Julkipano

Kirjoitettu 18.2.2021

Nakkilan kunta

JULKIPANOILMOITUS

MRL142§, MRL198§

Rakennusvalvonta            17.2.2021

Rakennustarkastaja Seppo Saarimaa

Rosenberg Jesse Esko Antero

Kallio Amanda Sofia Isabella

531-402-1-145   ARANTILA

Suutarinmäentie 129

29250 NAKKILA

Huoneistojärjestely

Asuinhuoneiston jakaminen: erillistalo muutetaan paritaloksi

Lupanro 2021-4

KOy Nakkila Storage

531-406-9-93   LEISTILÄ

Pyssykankaantie 165

29270 HORMISTO

Käyttötarkoituksen muutos

Toimisto/sosiaalirakennus majoitusrakennukseksi; 9 majoitushuonetta

Suunnittelutarveratkaisupäätös rakennuslupamenettelyn yhteydessä MRL137§ 5.mom

Lupanro 2021-6

Lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä 19.2.2021

Tämä ilmoitus on julkipantu 18.2.2021 – 3.3.2021 ilmoitustaululle