Julkipano

Kirjoitettu 26.10.2020

JULKIPANOILMOITUS
MRL142§
Rakennusvalvonta 23.10.2020

Rakennustarkastaja Seppo Saarimaa

84§
Kurri Pasi Tapani
531-409-1-93 NAKKILA
Kivikarintie 16
29280 JÄRVIMAA
Uusi rakennus
Talousrakennus
Lupanro 2020-63

85§
Maanrakennus Jouko Kärkkäinen Oy
531-412-4-75 RUHADE
Selkätie
29250 NAKKILA
Uusi rakennus
Pressukaarihalli
Lupanro 2020-64

Lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä 27.10.2020
Tämä ilmoitus on julkipantu 26.10.2020 – 8.12.2020 ilmoitustaululle.