Julkipano

Kirjoitettu 9.10.2020

JULKIPANOILMOITUS
MRL142§
Rakennusvalvonta 8.10.2020

Rakennustarkastaja Seppo Saarimaa

82§
Salminen Janne Juhani
531-416-2-444 VIIKALA
Anolantie 13
29250 NAKKILA
Uusi rakennus
Sauna
Lupanro 2020-60

Lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä 12.10.2020
Tämä ilmoitus on julkipantu 9.10.2020 – 26.10.2020 ilmoitustaululle.