Julkipano

Kirjoitettu 17.1.2019

JULKIPANOILMOITUS
MRL142§
Rakennusvalvonta 16.1.2019

Rakennustarkastaja Seppo Saarimaa


Kantola Anu Katariina
531-405-2-12 LAMMAINEN
Harjavallantie 480
29250 NAKKILA
Puiden kaataminen asemakaava-alueella
Alueen harvennushakkuu
Lupanro 2019-1

Lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä 18.1.2019
Tämä ilmoitus on julkipantu 17.1.2019 – 1.2.2019 ilmoitustaululle.