Julkipano

Kirjoitettu 1.4.2020

Nakkilan kunta
JULKIPANOILMOITUS
MRL142§
Rakennusvalvonta 31.03.2020

Rakennustarkastaja Seppo Saarimaa

22§
Välimäki Jyrki Kalevi
531-406-2-23 LEISTILÄ
Koulupolku 30
29270 HORMISTO
Uusi rakennus
Lantala
Lupanro 2020-16

Lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä 2.4.2020
Tämä ilmoitus on julkipantu 1.4.2020 – 15.4.2020 ilmoitustaululle.