Julkipano

Kirjoitettu 19.12.2019

JULKIPANOILMOITUS
MRL142§
Rakennusvalvonta 19.12..2019

Rakennustarkastaja Seppo Saarimaa

62§
Poikulainen Toni Tapio
Poikulainen Janika Kristiina
531-407-4-34 MASIA
Masiantie 90
29250 NAKKILA
Uusi rakennus
Pihasauna
Lupanro 2019-43

63§
Joki Ari Rikhard
Joki Hannele Elina
531-413-2-176 RUSKELA
Lehtokertunkatu 1
29250 NAKKILA
Uusi rakennus
Omakotitalo
Lupanro 2019-44

64§
Vaari Heikki Antti Juhani
531-407-4-21 MASIA
Konsontie 231
29280 JÄRVIMAA
Uusi rakennus
Omakotitalo
2019-45

Lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä 23.12.2019
Tämä ilmoitus on julkipantu 20.12.2019 – 7.1.2020 ilmoitustaululle.