Julkipano

Kirjoitettu 8.10.2019

JULKIPANOILMOITUS
MRL142§
Rakennusvalvonta 8.10..2019

Rakennustarkastaja Seppo Saarimaa

46§
Onnela Simo Johannes
531-402-1-334 ARANTILA
Soinilan Mäkitie 18
29250 NAKKILA
Laajennus
Asuinrakennuksen laajennus
Lupanro 2019-34

47§
Rautiainen Timo Petri
Rautiainen Tiina Helena
531-416-2-752 VIIKALA
Uusikuja 211
29250 NAKKILA
Uusi rakennus
Sauna
Lupanro 2019-35

48§
Sillanpää Tarja Tuulikki
Sillanpää Jali Ilmari
531-402-2-13 ARANTILA
Ijäksentie 42
29250 NAKKILA
Haja-asutusalueen viemäröintijärjestelmä
Kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä: maahanimeyttämö
Lupanro 2019-36

Lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä 10.10.2019
Tämä ilmoitus on julkipantu 9.10.2019 – 24.10.2019 ilmoitustaululle.