Julkipano

Kirjoitettu 30.7.2019

JULKIPANOILMOITUS
MRL142§
Rakennusvalvonta 29.7.2019

Rakennustarkastaja Seppo Saarimaa

34§
Nurmila Sami Jari Juhani
Sivonen Julia Pia Maarit
531-407-10-67 MASIA
Kivimaantie 637
29250 NAKKILA
Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen (MRL 143 §)
Rakennusluvan 39/2008 voimassaoloajan pidennys 3v omakotitalon
rakentamiseen työn loppuun saattamiseksi MRL143§ 2.mom.
Lupanro 531-2019-24

35§
Routalammi Jean Michael
531-401-6-237 ANOLAN JA KYRKHOLM
Pentikäisentie 11
29250 NAKKILA
Uusi rakennus
Varasto
Lupanro 2019-25

Lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä 31.7.2019
Tämä ilmoitus on julkipantu 30.7.2019 – 14.8.2019 ilmoitustaululle