Julkinen kuulutus

Kirjoitettu 17.5.2022

PÄÄTÖSKUULUTUKSEN JULKAISEMINEN KUNNASSA

Ympäristönsuojelulain 197 §:n 2 momentin mukaan tieto hallinto-oikeuden päätöksen 17.5.2022 nro 509/2022 julkisesta kuulutuksesta on julkaistava vaikutusalueen kunnassa kuntalain 108 §:n mukaisella tavalla päätöskuulutuksessa ilmenevän muutoksenhakuajan päättymiseen saakka.

Päätöskuulutus on saatavilla Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa: https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

VHaO-paatos_nro_509-2022_tiedoksi_julkinen_kuulutus_17.5.2022